Millainen on reilu päiväkoti?

REILU PÄIVÄKOTIreilupaivakoti-kortti

 • ei syrji ketään vanhempien uskonnon, maailmankatsomuksen, ihonvärin, kulttuurin eikä sukupuolisen suuntautumisen perusteella
 • on uskontoneutraali
 • hoitaa lakisääteisen uskonto- ja elämänkatsomustietokasvatuksen omin voimin
 • kysyy oma-aloitteisesti jokaisen lapsen vanhemmilta millaista uskontokasvatusta lapselle annetaan
 • järjestää vuotuisjuhlat kaikille sopiviksi, uskontokuntien ja maailmankatsomusten kannalta neutraalisti
 • ei järjestä uskonnollisia tilaisuuksia päiväkodissa
 • ei vie lapsia minkään uskontokunnan kirkkoon säännöllisesti
 • jos kuitenkin vie lapset kirkkoon, kysyy ennen jokaista käyntiä jokaisen lapsen vanhemmilta asiasta erikseen
 • jos kuitenkin vie lapset kirkkoon, järjestää uskonnottomille ja muista syistä retkeen osallistumattomille vastaavaa ohjelmaa
 • ilmoittaa jokaisesta kirkossakäynnistä ja korvaavasta ohjelmasta reilusti etukäteen päiväkodin ilmoitustaululla ja viikko-ohjelmassa

EPÄREILU PÄIVÄKOTI

 • jättää huomioimatta vanhempien maailmankatsomuksen
 • pakottaa vanhemmat ponnekkaasti vaatimaan maailmankatsomuksensa huomioon ottamista varhaiskasvatussuunnitelmassa
 • ei kerro vanhemmille etukäteen kirkossakäynneistä
 • ei järjestä uskonnottomille tai toisiin uskontokuntiin kuuluville vastaavaa ohjelmaa kirkossakäyntien ajaksi
 • järjestää uskonnollisia tilaisuuksia päiväkodissa
 • järjestää vuotuisjuhlat jonkin uskontokunnan perinteiden nimissä ja tapaan

 

Share

Vastaa